Details van oproep:


21:38:2613-08-20P 2 Uitval nutsvoorz. RIJKSWEG NOORD GELEEN


Details:

Datum: 13-08-20
Tijd: 21:38:26
Opgeroepen hulpdienst: Brandweer
Ontvangende regio: Limburg Zuid


Wie werden opgeroepen:

1005998 BRW Limburg ( Monitorcode Meldkamer )
1004902 BRW Limburg-Zuid ( ROvD inzet IM ROT )


Woorden, termen en voertuigen met hun verklaring


ROT


ROT Regionaal Operationeel Team

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) is verantwoordelijk voor een gecoordineerde uitvoering van de rampbestrijding. Het ROT dient de praktische voorwaarden te scheppen voor de uitvoering, zoals het realiseren van een zodanige verdeling van middelen en eenheden, dat iedereen zijn taken ook daadwerkelijk kan uitvoeren. Het ROT draagt zorg voor de afstemming van de werkzaamheden op het rampterrein op de activiteiten in de actiecentra van de gemeentelijke en parate diensten.

Meer informatie op de link.


helpdeskwater.nl