Details van oproep:


23:14:3724-01-20P 1 BLB-02 (Middel BR) (Grip 1) BR woning (flat) (Etage: 3) LAATBANKSTRAAT VAALS 243092 243681


Details:

Datum: 24-01-20
Tijd: 23:14:37
Opgeroepen hulpdienst: Brandweer
Ontvangende regio: Limburg Zuid


Adresgegevens:

Straat: LAATBANKSTRAAT
plaats: VAALS

Wie werden opgeroepen:

1005998 BRW Limburg ( Monitorcode Meldkamer )
1005061 Watermaatschappij Limburg ( Meldpunt Rijkswaterstaat )
1005060 Watermaatschappij Limburg ( WML )
1004931 BRW Limburg-Zuid
1004902 BRW Limburg-Zuid ( ROvD inzet IM ROT )
1004616 BRW Limburg-Zuid ( Persvoorlichter )
1004601 BRW Limburg-Zuid ( Alarmcentrale )
1004600 BRW Limburg-Zuid ( RCvD )
1004401 BRW Limburg-Zuid ( OvD Bevolkingszorg Heuvelland )
1003862 BRW Hulsberg ( Plotters COHA )
1003751 BRW Limburg-Zuid ( Communicatieadviseur COPI LZ)
1003109 BRW Meerssen ( HA Bemanning )
1003004 BRW Beek (Leider CoPI West )


Woorden, termen en voertuigen met hun verklaring


GRIP 1, GRIP: 1, Grip 1


*GRIP 1

24-3092, 243092


24-3092 Commando Haakarmbak BRW Meerssen


24-3681, 243681


24-3681 Haakarmvoertuig BRW Meerssen

FOTO EN INFORMATIE VAN HET VOERTUIG


ROT


ROT Regionaal Operationeel Team

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) is verantwoordelijk voor een gecoordineerde uitvoering van de rampbestrijding. Het ROT dient de praktische voorwaarden te scheppen voor de uitvoering, zoals het realiseren van een zodanige verdeling van middelen en eenheden, dat iedereen zijn taken ook daadwerkelijk kan uitvoeren. Het ROT draagt zorg voor de afstemming van de werkzaamheden op het rampterrein op de activiteiten in de actiecentra van de gemeentelijke en parate diensten.

Meer informatie op de link.


helpdeskwater.nl


RCvD


RCVD Regionaal Commandant van Dienst


OVD-B, OVDB, OVD


OVD-B Officier van Dienst Brandweer


Plotter, Plotters


Plotters

De plotter is verantwoordelijk voor het verzamelen en zichtbaar maken van informatie en 
gegevens die relevant zijn voor het ROT.
De plotter ontvangt leiding van het hoofd van de sectie informatiemanagement.

CoPI


CoPI Commando Plaats Incident

Commando Plaats Incident of CoPI is de Nederlandse benaming van de operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Het opstellen en doorvoeren van het "referentiekader GRIP" maakte een einde aan de verschillende regionale benamingen zoals CommandoTeam Plaats Incident (CTPI) en Commando Rampterrein (CoRT).HA


HA Haakarmvoertuig