Details van oproep:


15:51:4911-09-2019Graag contact MKA bvd


Details:

Datum: 11-09-2019
Tijd: 15:51:49
Opgeroepen hulpdienst: Ambulance
Ontvangende regio: Hollands Midden


Wie werden opgeroepen:

1523817 MKA Hollands-Midden ( BOT West )


Woorden, termen en voertuigen met hun verklaring


MKA, m.k.a., Meldkamer ambulance


MKA Meldkamer ambulance

Een centrale meldkamer die de oproepen voor ambulance ontvangen en toewijzen aan de juiste ambulance.
De meldkamer kan regionaal werken (veiligheidsregios) of onderverdeeld zijn binnen een regio.
BOT


BOT Ondersteunend Team om collega's te ondersteunen na een (mogelijke) traumatische ervaring.

BOT kan op 2 manieren gelezen worden:
Brandweer Opvang Team of Bedrijfs Opvang Team.
Personen die hebben geleerd om te praten en te luisteren. Dit helpt de collega om na een minder fijne ervaring deze beter te verwerken. Ook kunnen zij collega's adviseren bij het zoeken naar hulp als dat nodig mocht zijn.